Grupa profesjonalistów w dziedzinie budownictwa

Grupa
pr
fesjonalistów w dziedzinie budownictwa

DORADCY BUDOWLANI ARCHITEKCI INWESTOR ZASTĘPCZY ZESPOŁY NADZORU INWESTORSKIEGO

Baltic Towers: Fabryka Wież Morskich
Cognor: Walcownia w Siemianowicach Śląskich
Park Projects Galeria: Park, Top, Point
Virako: Monopolis
Maspex Łowicz: Zakład produkcyjny
Zalando: Centrum logistyczno-magazynowe
Amazon: Centrum logistyczno-magazynowe
Kluczowe inwestycjeBaltic Towers: Fabryka Wież MorskichCognor: Walcownia w Siemianowicach ŚląskichPark Projects Galeria: Park, Top, PointVirako: MonopolisMaspex Łowicz: Zakład produkcyjnyZalando: Centrum logistyczno-magazynoweAmazon: Centrum logistyczno-magazynowe
Baltic Towers: Fabryka Wież Morskich
Cognor: Walcownia w Siemianowicach Śląskich
Park Projects Galeria: Park, Top, Point
Virako: Monopolis
Maspex Łowicz: Zakład produkcyjny
Zalando: Centrum logistyczno-magazynowe
Amazon: Centrum logistyczno-magazynowe
Wartość inwestycji900 mln pln
Powierzchnia użytkowa65 000 mkw
Wartość inwestycji800 mln pln 
Powierzchnia użytkowa54 000 mkw
Wartość inwestycji500 mln pln
Powierzchnia użytkowa107 000 mkw
Wartość inwestycji150 mln pln
Powierzchnia usługowa5000 mkw
Wartość inwestycji200 mln pln
Powierzchnia użytkowa40 000 mkw
Wartość inwestycji250 mln pln
Powierzchnia użytkowa magazynu120 000 mkw
Wartość inwestycji400 mln pln
Powierzchnia każdego obiektu335 000 mkw

Realizacje

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i realizacji zakładów produkcyjnych oraz obiektów magazynowych, zgodnych z zasadami industry 4.0, uwzględniających nowe technologie, procesy i wymagania.

BSH: Centrum Logistyczne w ŁodziIPT Fiber: Centrum Badawczo RozwojoweBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczychPanattoni: Zakład produkcyjny AGDSPX Flow Technology: Zakład produkcyjny
BSH: Centrum Logistyczne w ŁodziIPT Fiber: Centrum Badawczo RozwojoweBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczychPanattoni: Zakład produkcyjny AGDSPX Flow Technology: Zakład produkcyjny

UNI-FORM:

wartość inwestycji
72mld

wartość inwestycji

inżynierów w całej Polsce
300

inżynierów w całej Polsce

liczba inwestycji
1100

liczba inwestycji

lat doświadczenia
20

lat doświadczenia

Korzyści
ze współpracy

Jakość i Etyka

Jakość i Etyka

Etyka to nasz priorytet. Zapewniamy wysoką jakość i standard pracy, jesteśmy uczciwi i obiektywni, bo chcemy, żebyś odniósł sukces i nam zaufał.

Know how

Know how

Pomagamy Ci rozwijać biznes i dzielimy się z Tobą zawsze aktualną wiedzą. Zrealizowaliśmy ponad 1100 projektów za ponad 72 mld PLN. Mamy 20 lat doświadczenia w budownictwie i wiemy, jak uniknąć problemów.

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

W trakcie inwestycji skorzystaj z zaawansowanej wiedzy i umiejętności naszych ekspertów. Dodatkowo, otwieramy przed Tobą drzwi do innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają budować realne zyski.

Sprawność

Sprawność

Współpracujemy skutecznie z lokalnymi instytucjami i urzędami. Znamy się na trudnych sprawach administracyjnych w Polsce. Z UNI-FORM oddasz inwestycję do użytku szybciej niż myślisz!

Usługi

Zaufali nam

Amazon Bielany Wrocławskie

Amazon Bielany Wrocławskie
Zarządzanie procesem budowlanym

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę UNI-FORM należycie z pełnym profesjonalizmem.

Wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie kadry pozwoliły na uniknięcie błędów w sztuce budowlanej i wykonanie robót z najwyższą starannością.

Potwierdzamy profesjonalizm świadczonych usług oraz wysokie kwalifikacje kadry.

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to 135 000 mkw.

Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 300 mln pln.

NIBE-BIAWAR

NIBE-BIAWAR
Inwestor zastępczy i wielobranżowy nadzór inwestorski

Potwierdzamy, iż firma Uni-Form pełniła dla Nibe-Biawar Sp. z o.o. funkcję Inwestora Zastępczego przy kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego: „Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem biurowym o powierzchni ok. 12 000 mkw., stanowiącego pierwszy z dwóch etapów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym o powierzchni ok. 30 000 mkw. 

Zakres usług obejmował poniższe etapy: 

Etap I – Prace przygotowawcze do wykonania projektu budowlanego 

Etap II – Wybór projektanta Przedsięwzięcia 

Etap III – Nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego 

Etap IV – Wybór Generalnego Wykonawcy 

Etap V – Wielobranżowy nadzór inwestorski 

Obiekt inwestycyjny jest wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne, SAP, BMS, gazowe, wodno-kanalizacyjne, CO, CT, klimatyzacyjne, wentylacyjne, przemysłowe technologiczne. 

Wielobranżowy Nadzór inwestorski obejmował swoim zakresem następujące branże: budowlaną, drogową, elektryczną, teletechniczną, sanitarną, mechaniczną, instalacji gazowej oraz sieci zewnętrznych. 

Zakres obowiązków Wielobranżowego Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmował między innymi: kontrolę jakości prowadzonych robót budowlanych; zgodność realizacji z projektem, pozwoleniami na budowę, normami; dokonywanie odbiorów technicznych.  

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę Uni-Form należycie z pełnym zaangażowaniem.  

Wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie kadry pozwoliły na uniknięcie wszelkich problemów i terminową realizację robót z najwyższą starannością.  

Potwierdzamy profesjonalizm świadczonych usług oraz wysokie kwalifikacje kadry. 

 

OSI Food Solutions

OSI Food Solutions
Doradztwo techniczne i wielobranżowy nadzór inwestorski 

Firma UNI-FORM posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do świadczenia usług doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego.

Firma UNI-FORM wykazała się wysokim poziomem profesjonalizmu i zaangażowania w realizację inwestycji.

Współpraca z firmą UNI-FORM przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

Firma UNI-FORM wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych i terminowych.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę UNI-FORM jako rzetelnego i kompetentnego partnera w realizacji inwestycji budowlanych.

Bakels Polska

Bakels Polska
Inwestor zastępczy i wielobranżowy nadzór inwestorski

Firma UNI-FORM dała się poznać jako kompetentny i zaangażowany w projekt Inwestora doradca w dziedzinie budownictwa. Otrzymaliśmy kompleksową obsługę inwestycji od etapu koncepcyjnego po oddanie obiektu do użytkowania.

W budowie zakładu produkcyjnego usługa UNI-FORM obejmowała zarządzanie inwestycją w niżej wymienionych etapach:

Etap I: Prace przygotowawcze do wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego Inwestycji,

Etap II: Wybór projektanta Inwestycji poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego,

Etap III: Nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego, wraz z  uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Etap IV: Wsparcie w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy, w tym organizacja i nadzór nad postępowaniem przetargowym,

Etap V: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z UNI-FORM jako przykład rzetelnej i odpowiedzialnej firmy, zorientowanej na wysoki standard świadczonej usługi przez cały okres trwania procesu realizacyjnego.

Eurofins

Eurofins
Inwestor zastępczy

Potwierdzam, iż firma Uni-Form usługę Inwestora Zastępczego oraz Wielobranżowego Nadzoru Inwestycji przy budowie laboratorium żywności Eurofins. 

Zrealizowany obiekt jest wyposażony w instalacje elektryczną, sanitarną, wentylacji mechanicznej, instalacje gazów technicznych, z infrastrukturą – w tym siecią wodociągową i kanalizacyjną, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych oraz stacją trafo. 

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego obejmował:  

 • nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz  
 • wyborem Generalnego Wykonawcy Inwestycji.  

Zakres obowiązków Wielobranżowego Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmował:  

kontrolę jakości prowadzonych robót budowlanych zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami i obowiązującymi pozwoleniami, kontrolę i nadzór nad odbiorami technicznymi.  

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę Uni-Form należycie z pełnym zaangażowaniem. 

Z pełnym przekonaniem pragnę polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego. 

LCP

LCP
Technical Due Diligence

Niniejszym potwierdzamy, że firma UNI-FORM świadczyła usługę: 

„Opracowanie raportu Technical Due Diligence, dotyczącego analizy Nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej dz. nr 700/231, 700/106, 700/153 w Sosnowcu” 

Usługa obejmowała: 

 • przeprowadzenie badania nieruchomości w zakresie możliwości wykonania planowanej zabudowy, 
 • analizę wydanych oraz procedowanych dla Nieruchomości decyzji administracyjnych, pozwoleń, warunków technicznych, 
 • analizę istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej na podstawie mapy zasadniczej, 
 • weryfikację formalną posiadanej dokumentacji wykonawczej, w tym ekspertyzy geotechnicznej, 
 • analizę sąsiedztwa, 
 • wizję lokalną obiektu i – na jej podstawie – wstępne rozpoznanie terenu, sąsiedniej zabudowy oraz uzbrojenia bez wykonywania odkrywek ani badań. 

Kadra UNI-FORM wykazała się rzetelnością, odpowiedzialnością i wysoką jakością świadczonej usługi w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. 

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z UNI-FORM jako przykład kompetentnej i zaangażowanej w sprawy Inwestora firmy, zorientowanej na wysoki standard świadczonej usługi. 

Hala magazynowa

Hala magazynowa
Project manager oraz wielobranżowy nadzór inwestorski 

Współpraca z firmą UNI-FORM przyczyniła się do rzetelnej i terminowej realizacji inwestycji zgodnej z międzynarodowymi standardami.

Z pełnym przekonaniem pragniemy polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego.

Powierzchnia użytkowa 22 700 mkw.

Wartość inwestycji: ponad 7 mln Euro

Manufaktura

Manufaktura
Zarządzanie procesem budowlanym

Współpraca z firmą UNI-FORM przyczyniła się do rzetelnej i terminowej realizacji inwestycji zgodnej z wysokimi międzynarodowymi standardami.

Pomoc doświadczonej kadry inżynierskiej UNI-FORM uchroniła wykonawcę od wielu potencjalnych błędów w sztuce budowlanej, a nas od kłopotów z tym związanych.

Z pełnym przekonaniem pragniemy polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy Inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego.

Amazon Bielany Wrocławskie

Amazon Bielany Wrocławskie
Zarządzanie procesem budowlanym

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę UNI-FORM należycie z pełnym profesjonalizmem.

Wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie kadry pozwoliły na uniknięcie błędów w sztuce budowlanej i wykonanie robót z najwyższą starannością.

Potwierdzamy profesjonalizm świadczonych usług oraz wysokie kwalifikacje kadry.

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to 135 000 mkw.

Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 300 mln pln.

NIBE-BIAWAR

NIBE-BIAWAR
Inwestor zastępczy i wielobranżowy nadzór inwestorski

Potwierdzamy, iż firma Uni-Form pełniła dla Nibe-Biawar Sp. z o.o. funkcję Inwestora Zastępczego przy kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego: „Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem biurowym o powierzchni ok. 12 000 mkw., stanowiącego pierwszy z dwóch etapów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym o powierzchni ok. 30 000 mkw. 

Zakres usług obejmował poniższe etapy: 

Etap I – Prace przygotowawcze do wykonania projektu budowlanego 

Etap II – Wybór projektanta Przedsięwzięcia 

Etap III – Nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego 

Etap IV – Wybór Generalnego Wykonawcy 

Etap V – Wielobranżowy nadzór inwestorski 

Obiekt inwestycyjny jest wyposażony w instalacje elektryczne, teletechniczne, SAP, BMS, gazowe, wodno-kanalizacyjne, CO, CT, klimatyzacyjne, wentylacyjne, przemysłowe technologiczne. 

Wielobranżowy Nadzór inwestorski obejmował swoim zakresem następujące branże: budowlaną, drogową, elektryczną, teletechniczną, sanitarną, mechaniczną, instalacji gazowej oraz sieci zewnętrznych. 

Zakres obowiązków Wielobranżowego Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmował między innymi: kontrolę jakości prowadzonych robót budowlanych; zgodność realizacji z projektem, pozwoleniami na budowę, normami; dokonywanie odbiorów technicznych.  

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę Uni-Form należycie z pełnym zaangażowaniem.  

Wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie kadry pozwoliły na uniknięcie wszelkich problemów i terminową realizację robót z najwyższą starannością.  

Potwierdzamy profesjonalizm świadczonych usług oraz wysokie kwalifikacje kadry. 

 

OSI Food Solutions

OSI Food Solutions
Doradztwo techniczne i wielobranżowy nadzór inwestorski 

Firma UNI-FORM posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do świadczenia usług doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego.

Firma UNI-FORM wykazała się wysokim poziomem profesjonalizmu i zaangażowania w realizację inwestycji.

Współpraca z firmą UNI-FORM przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

Firma UNI-FORM wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych i terminowych.

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę UNI-FORM jako rzetelnego i kompetentnego partnera w realizacji inwestycji budowlanych.

Bakels Polska

Bakels Polska
Inwestor zastępczy i wielobranżowy nadzór inwestorski

Firma UNI-FORM dała się poznać jako kompetentny i zaangażowany w projekt Inwestora doradca w dziedzinie budownictwa. Otrzymaliśmy kompleksową obsługę inwestycji od etapu koncepcyjnego po oddanie obiektu do użytkowania.

W budowie zakładu produkcyjnego usługa UNI-FORM obejmowała zarządzanie inwestycją w niżej wymienionych etapach:

Etap I: Prace przygotowawcze do wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego Inwestycji,

Etap II: Wybór projektanta Inwestycji poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego,

Etap III: Nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego, wraz z  uzyskaniem pozwolenia na budowę,

Etap IV: Wsparcie w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy, w tym organizacja i nadzór nad postępowaniem przetargowym,

Etap V: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z UNI-FORM jako przykład rzetelnej i odpowiedzialnej firmy, zorientowanej na wysoki standard świadczonej usługi przez cały okres trwania procesu realizacyjnego.

Eurofins

Eurofins
Inwestor zastępczy

Potwierdzam, iż firma Uni-Form usługę Inwestora Zastępczego oraz Wielobranżowego Nadzoru Inwestycji przy budowie laboratorium żywności Eurofins. 

Zrealizowany obiekt jest wyposażony w instalacje elektryczną, sanitarną, wentylacji mechanicznej, instalacje gazów technicznych, z infrastrukturą – w tym siecią wodociągową i kanalizacyjną, zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych oraz stacją trafo. 

Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego obejmował:  

 • nadzór nad wykonaniem projektu budowlanego inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz  
 • wyborem Generalnego Wykonawcy Inwestycji.  

Zakres obowiązków Wielobranżowego Zespołu Inspektorów Nadzoru obejmował:  

kontrolę jakości prowadzonych robót budowlanych zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami i obowiązującymi pozwoleniami, kontrolę i nadzór nad odbiorami technicznymi.  

Wszystkie powierzone zadania i obowiązki były wykonywane przez firmę Uni-Form należycie z pełnym zaangażowaniem. 

Z pełnym przekonaniem pragnę polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego. 

LCP

LCP
Technical Due Diligence

Niniejszym potwierdzamy, że firma UNI-FORM świadczyła usługę: 

„Opracowanie raportu Technical Due Diligence, dotyczącego analizy Nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej dz. nr 700/231, 700/106, 700/153 w Sosnowcu” 

Usługa obejmowała: 

 • przeprowadzenie badania nieruchomości w zakresie możliwości wykonania planowanej zabudowy, 
 • analizę wydanych oraz procedowanych dla Nieruchomości decyzji administracyjnych, pozwoleń, warunków technicznych, 
 • analizę istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej na podstawie mapy zasadniczej, 
 • weryfikację formalną posiadanej dokumentacji wykonawczej, w tym ekspertyzy geotechnicznej, 
 • analizę sąsiedztwa, 
 • wizję lokalną obiektu i – na jej podstawie – wstępne rozpoznanie terenu, sąsiedniej zabudowy oraz uzbrojenia bez wykonywania odkrywek ani badań. 

Kadra UNI-FORM wykazała się rzetelnością, odpowiedzialnością i wysoką jakością świadczonej usługi w oparciu o obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. 

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z UNI-FORM jako przykład kompetentnej i zaangażowanej w sprawy Inwestora firmy, zorientowanej na wysoki standard świadczonej usługi. 

Hala magazynowa

Hala magazynowa
Project manager oraz wielobranżowy nadzór inwestorski 

Współpraca z firmą UNI-FORM przyczyniła się do rzetelnej i terminowej realizacji inwestycji zgodnej z międzynarodowymi standardami.

Z pełnym przekonaniem pragniemy polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego.

Powierzchnia użytkowa 22 700 mkw.

Wartość inwestycji: ponad 7 mln Euro

Manufaktura

Manufaktura
Zarządzanie procesem budowlanym

Współpraca z firmą UNI-FORM przyczyniła się do rzetelnej i terminowej realizacji inwestycji zgodnej z wysokimi międzynarodowymi standardami.

Pomoc doświadczonej kadry inżynierskiej UNI-FORM uchroniła wykonawcę od wielu potencjalnych błędów w sztuce budowlanej, a nas od kłopotów z tym związanych.

Z pełnym przekonaniem pragniemy polecić wszystkim firmę UNI-FORM jako kompetentną i zaangażowaną w sprawy Inwestora, w całym okresie procesu inwestycyjnego.

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Wartości UNI-FORM

Uczciwość
i Odpowiedzialność  

Uczciwość
i Odpowiedzialność  

Uczciwość jest dla nas najważniejsza. Dotyczy to naszych współpracowników, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Uczciwość to podstawa naszej organizacji i usług. Nie dopuszczamy do żadnych oszustw, niejasności i nieetycznych praktyk. Bierzemy odpowiedzialność za skutki naszych działań.

Przestrzeganie
Prawa

Przestrzeganie
Prawa

Czujemy się zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa, standardów ESG oraz realizacji celów SDG.

Bezstronność
i Równość Szans

Bezstronność
i Równość Szans

W Uni-Form dbamy o sprawiedliwość i obiektywizm. Każdy jest szanowany, bez względu na to, kim jest.

Przejrzystość
i Dialog

Przejrzystość
i Dialog

Utrzymujemy dobre relacje z ludźmi, z którymi pracujemy i współpracujemy. Mówimy szczerze i otwarcie. Słuchamy się nawzajem i uczymy się od siebie. Dzięki temu lepiej reagujemy na zmiany, potrzeby i warunki rynkowe.

Aktualności

Inwestor Zastępczy, Project Management czy Inżynier Kontraktu? Sprawdź, która z usług, i kiedy, najlepiej wesprze Twoją inwestycję budowlaną.
Inwestor Zastępczy, Project Management czy Inżynier Kontraktu? Sprawdź, która z usług, i kiedy, najlepiej wesprze Twoją inwestycję budowlaną.
Inwestor Zastępczy
05 lipca 20245 min.

Inwestor Zastępczy, Project Management czy Inżynier Kontraktu? Sprawdź, która z usług, i kiedy, najlepiej wesprze Twoją inwestycję budowlaną.

W procesie inwestycyjnym, szczególnie w branży budowlanej, zrozumienie ról i obowiązków różnych uczestników projektu jest kluczowe dla jego sukcesu. Wielu Inwestorów boryka się z problemem niewłaściwego przygotowania zapytań ofertowych, co wynika z braku jasności na temat różnic między rolami takimi jak Inwestor Zastępczy, Project Management oraz Inżynier Kontraktu. Skutkuje to nie tylko błędami w procesie […]

Przeczytaj artykuł
Plan Inwestycyjny dla Zakładu Produkcyjnego w Kontekście Współczesnych Wyzwań i Możliwości
Plan Inwestycyjny dla Zakładu Produkcyjnego w Kontekście Współczesnych Wyzwań i Możliwości
Doradztwo Budowlane
05 czerwca 20247 min.

Plan Inwestycyjny dla Zakładu Produkcyjnego w Kontekście Współczesnych Wyzwań i Możliwości

W dynamicznym świecie produkcji przemysłowej, gdzie każdy dzień może przynieść przełomowe zmiany technologiczne oraz nowe wyzwania rynkowe, umiejętność efektywnego zarządzania projektami inwestycyjnymi staje się kluczowa dla zapewnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Plan inwestycyjny dla zakładu produkcyjnego, kierujący logistyką i realizacją projektów budowlanych, pełni również strategiczną rolę w planowaniu przyszłościowych zmian i adaptacji technologicznej. Dodatkowo, […]

Przeczytaj artykuł
Inspektor nadzoru inwestorskiego: kluczowe obowiązki i odpowiedzialności
Inspektor nadzoru inwestorskiego: kluczowe obowiązki i odpowiedzialności
Nadzór Inwestorski
12 lipca 20246 min.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: kluczowe obowiązki i odpowiedzialności

Dziś skoncentrujemy się na dwóch z kluczowych postaciach w branży budowlanej: inspektorze nadzoru budowlanego oraz inspektorze nadzoru inwestorskiego. Choć ich role często bywają mylone, różnią się one znacząco i są niezbędne dla powodzenia każdego projektu budowlanego. Celem artykułu jest dokładne rozgraniczenie obowiązków i odpowiedzialności tych dwóch funkcji, a także przedstawienie podstaw prawnych i praktycznych aspektów […]

Przeczytaj artykuł

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.