Inwestor Zastępczy

  • Organizujemy proces przetargowy na Biuro Projektowe i/lub Generalnego Wykonawcę.
  • Koordynujemy i weryfikujemy prace projektanta.
  • Zgłaszamy projektantowi uwagi do projektu, w tym uzgadniamy zmiany w projekcie z zespołem realizacyjnym.
  • Zarządzamy realizacją robót budowlanych wraz z Nadzorem Inwestorskim.
  • Prowadzimy prace budowlane: sporządzamy harmonogram rzeczowo-finansowy, kontrolujemy, doradzamy, planujemy, analizujemy i rozliczamy.
  • Raportujemy do inwestora według wzorców międzynarodowych, zapewniając jasność i przejrzystość inwestycji.
    Przeprowadzamy odbiory końcowe i przekazujemy inwestycję do użytkowania.
Inwestor Zastępczy

Inwestor Zastępczy

Usługa jest skierowana do inwestorów oraz firm deweloperskich, które poszukują kompleksowego wsparcia w realizacji projektów budowlanych. Oferujemy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od organizacji przetargów, przez koordynację i weryfikację prac projektowych, aż po zarządzanie realizacją robót budowlanych i nadzór inwestorski. Nasze działania obejmują również sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, kontrolę, doradztwo, planowanie, analizę oraz rozliczanie projektów. Dbamy o transparentność i jasność całego procesu, raportując do inwestora zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dzięki naszym usługom inwestycje są realizowane terminowo i zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

01Analiza Potrzeb
02Przetarg na Projektanta
03Wybór Generalnego Wykonawcy
04Zarządzanie Realizacją Robót Budowlanych
05Zakończenie Inwestycji

Współpracując z Uni-Form

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Korzyści dla Inwestora

Usuwamy bariery

Usuwamy bariery

Przejmujemy za Ciebie odpowiedzialność za skomplikowane procesy, na których możesz się nie znać.

Koordynujemy

Koordynujemy

Zapewniamy płynność i spójność w działaniach, koordynując zespół oraz eliminując potencjalne konflikty.

Zarządzamy zasobami

Zarządzamy zasobami

Optymalizujemy wykorzystanie zasobów, kontrolujemy koszty oraz zarządzamy harmonogramem. Zarządzamy ryzykiem oraz procesem inwestycyjnym minimalizując ryzyko niepowodzeń.

Zgodność z prawem

Zgodność z prawem

Dbamy o przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów, eliminując ryzyko błędów związanych z dokumentacją czy procedurami. Unikasz ewentualnych kłopotów prawnych czy administracyjnych.

Rozwiązujemy problemy

Rozwiązujemy problemy

Identyfikujemy i skutecznie rozwiązujemy problemy, minimalizując ich wpływ na realizację projektu.

Jesteśmy w kontakcie

Jesteśmy w kontakcie

Zapewniamy ciągłą komunikację i raportowanie postępów. Kontrolujesz projekt bez konieczności codziennego angażowania się w operacyjne szczegóły.

Pilnujemy pieniędzy

Pilnujemy pieniędzy

Nadzorujemy budżet i koszty. Unikasz nieprzewidzianych wydatków oraz zwiększasz efektywność wykorzystania środków finansowych. 

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

tło
01Wysyłasz zgłoszenie
Wysyłasz zgłoszenie

Złóż zgłoszenie korzystając z formularza kontaktowego.

02Oddzwaniamy
Oddzwaniamy

W ciągu 24 godzin nasz specjalista skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły.

03Ustalamy termin
Ustalamy termin

Razem ustalimy dogodny termin dla bezpłatnej 30-minutowej konsultacji biznesowej.

04Otrzymujesz ofertę
Otrzymujesz ofertę

Na podstawie rozmowy przygotujemy spersonalizowaną ofertę lub plan działania dostosowany do Twoich potrzeb.

Realizacje

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i realizacji zakładów produkcyjnych oraz obiektów magazynowych, zgodnych z zasadami industry 4.0, uwzględniających nowe technologie, procesy i wymagania.

Baltic Towers: Fabryka Wież MorskichCognor: Walcownia w Siemianowicach ŚląskichZF Automotive: Zakład produkcji pasów bezpieczeństwaHanyang Polska: Zakład produkcyjny w ŚwidnikuPanattoni: Zakład produkcyjny AGDBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczych
Baltic Towers: Fabryka Wież MorskichCognor: Walcownia w Siemianowicach ŚląskichZF Automotive: Zakład produkcji pasów bezpieczeństwaHanyang Polska: Zakład produkcyjny w ŚwidnikuPanattoni: Zakład produkcyjny AGDBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczych
Najczęściej zadawane pytania
Na jakim terenie działamy?
Jakie doświadczenie macie doświadczenie w roli inwestora zastępczego dla projektów podobnych do mojego?
Co wpływa na cenę usługi inwestora zastępczego?
Czy możemy ustalić indywidualny zakres usługi?
Jak wygląda proces współpracy od początku do końca?
Dowiedz się więcej
Inwestor zastępczy zakres obowiązków11 czerwca 2024

Inwestor zastępczy zakres obowiązków

Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot, który ma szeroki zakres obowiązków. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że przejmuje obowiązki inwestora w procesie budowlanym. Jego zadania obejmują m.in. uzyskiwanie pozwoleń, organizowanie przetargów, nadzór nad realizacją robót, koordynację uczestników budowy oraz odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania. Więc o inwestor zastępczy zakres obowiązków.

Przeczytaj wpis
Inwestor zastępczy prawo budowlane11 czerwca 2024

Inwestor zastępczy prawo budowlane

Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot działający w imieniu i na rzecz inwestora w zakresie realizacji inwestycji budowlanej. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor zastępczy przejmuje na siebie obowiązki inwestora, takie jak uzyskiwanie pozwoleń, nadzór nad wykonaniem prac, koordynację działań uczestników procesu budowlanego oraz odbiór końcowy robót. Inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie prace […]

Przeczytaj wpis
Inwestor Zastępczy a Inżynier Kontraktu11 czerwca 2024

Inwestor Zastępczy a Inżynier Kontraktu

Inwestor Zastępczy: Zespół doświadczonych menadżerów i inżynierów, który zarządza procesem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – od planowania i projektowania, przez przetargi, aż po realizację i odbiór końcowy. Inwestor zastępczy dba o zgodność projektu z wymaganiami prawnymi, wybiera wykonawców oraz kontroluje postęp prac, często również zarządza usuwaniem usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Więcej o […]

Przeczytaj wpis
Project Manager11 czerwca 2024

Project Manager

Project Manager w branży budowlanej, to osoba odpowiedzialna za zarządzanie inwestycją budowlaną od fazy planowania do wyboru generalnego wykonawcy. Koordynuje pracę zespołu projektowego, kontroluje budżet i harmonogram, a także zapewnia efektywną komunikację z interesariuszami. Kluczową rolę odgrywa w fazie projektowania oraz podczas przetargu na Generalnego Wykonawcę, przygotowując specyfikacje przetargowe i wybierając odpowiednich wykonawców.

Przeczytaj wpis
Obowiązki inżyniera kontraktu11 czerwca 2024

Obowiązki inżyniera kontraktu

Obowiązki inżyniera kontraktu, to w dużym uproszczeniu zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami FIDIC, obejmujące nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, zarządzanie budżetem oraz rozwiązywanie sporów między inwestorem a wykonawcą. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność realizacji z umową oraz standardami technicznymi i prawnymi. Więcej informacji znajdziesz w artykule obowiązki inżyniera kontraktu.

Przeczytaj wpis
Inżynier kontraktu11 czerwca 2024

Inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu, to profesjonalista odpowiedzialny za zarządzanie realizacją projektu budowlanego według standardów FIDIC. Jego zadania obejmują nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, oraz zarządzanie budżetem. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność działań z umową, rozwiązuje spory między stronami oraz dba o przestrzeganie międzynarodowych standardów technicznych i prawnych. Więcej informacji o inżynier kontraktu.

Przeczytaj wpis
Przekazanie inwestycji do użytkowania11 czerwca 2024

Przekazanie inwestycji do użytkowania

Przekazanie inwestycji do użytkowania, to formalny proces zakończenia budowy, w którym inwestor uzyskuje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Aby to osiągnąć, należy złożyć wniosek do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego, załączając wymagane dokumenty. Pozwolenie na użytkowanie potwierdza, że obiekt spełnia wszystkie wymogi prawne i techniczne, co pozwala na jego legalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji […]

Przeczytaj wpis
Odbiór końcowy11 czerwca 2024

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy, to finalny etap procesu budowlanego, w którym inwestor formalnie potwierdza wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową przez wykonawcę. Dokonanie odbioru końcowego pozwala wykonawcy na żądanie zapłaty wynagrodzenia oraz uruchamia okres rękojmi za wady i gwarancji, jeśli została udzielona. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie protokołu odbioru, który dokumentuje stan zrealizowanych prac, ewentualne wady […]

Przeczytaj wpis
Przetarg na generalnego wykonawcę11 czerwca 2024

Przetarg na generalnego wykonawcę

Przetarg na generalnego wykonawcę, to formalny proces wyboru firmy budowlanej odpowiedzialnej za wykonanie inwestycji budowlanej. Przetarg jest organizowany przez Inwestora (lub Inwestora Zastępczego), który zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert. Proces ten obejmuje ocenę zgłoszeń pod kątem kryteriów takich jak cena, termin realizacji, doświadczenie oraz jakość proponowanych rozwiązań. Celem przetargu jest wyłonienie najlepszego wykonawcy, który […]

Przeczytaj wpis
Powiązane artykuły
Kim jest inwestor zastępczy, jaki jest jego zakres obowiązków i jaka ciąży na nim odpowiedzialność?
Kim jest inwestor zastępczy, jaki jest jego zakres obowiązków i jaka ciąży na nim odpowiedzialność?
06 czerwca 20246 min.

Kim jest inwestor zastępczy, jaki jest jego zakres obowiązków i jaka ciąży na nim odpowiedzialność?

Zarządzanie projektami budowlanymi wymaga nie tylko zaawansowanej wiedzy technicznej, ale również skutecznej koordynacji działań wielu podmiotów. W tym kontekście, inwestor zastępczy oraz inżynier kontraktu odgrywają kluczowe role, zapewniając, że każdy aspekt inwestycji jest realizowany zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Niniejszy artykuł ma na celu szczegółowe przedstawienie tych profesjonalnych funkcji, ich odpowiedzialności oraz wpływu na efektywność […]

Przeczytaj wpis
Inżynier kontraktu – zakres obowiązków a FIDIC
Inżynier kontraktu – zakres obowiązków a FIDIC
06 czerwca 20246 min.

Inżynier kontraktu – zakres obowiązków a FIDIC

W coraz bardziej zglobalizowanym i technologicznie zaawansowanym świecie budownictwa, rola inżyniera kontraktu nabiera nowego wymiaru. Ten kluczowy uczestnik projektów budowlanych nie tylko zarządza realizacją zgodnie z ustalonymi specyfikacjami technicznymi, ale także zapewnia, że wszystkie działania są przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi. Specyfika tej roli zostaje dodatkowo wzmocniona przez zastosowanie standardów FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów […]

Przeczytaj wpis
Proces budowlany: krok po kroku
Proces budowlany: krok po kroku
05 czerwca 20247 min.

Proces budowlany: krok po kroku

Każda budowa to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga wielu formalności, decyzji, projektów i prac. Aby zrealizować inwestycję budowlaną, trzeba przejść przez kilka etapów, które określa prawo budowlane i inne uwarunkowania. W tym artykule przedstawimy proces budowlany krok po kroku, aby pomóc osobom, które chcą zlecić lub nadzorować budowę, a nie znają się na procesie budowlanym. Wyjaśnimy, […]

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.