Nadzór Inwestorski 

  • Reprezentujemy i chronimy interesy inwestora zgodnie z prawem budowlanym.
  • Kontrolujemy zgodność realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami.
  • Doradzamy w kwestiach technicznych i materiałowych.
  • Kontrolujemy dziennik budowy oraz jakość i terminowość robót.
  • Odbieramy i weryfikujemy roboty budowlane i instalacyjne.
  • Sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające.
  • Raportujemy do inwestora według wzorców międzynarodowych, zapewniając jasność i przejrzystość.
  • Przeprowadzamy odbiory końcowe i nadzorujemy usuwanie usterek.
Nadzór Inwestorski

Co robimy?

Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Usługa jest skierowana do inwestorów i firm deweloperskich poszukujących profesjonalnego wsparcia w realizacji projektów budowlanych. Oferujemy reprezentację i ochronę interesów inwestora zgodnie z prawem budowlanym, kontrolę zgodności budowy z projektem i przepisami, doradztwo techniczne i materiałowe, oraz nadzór nad jakością i terminowością robót. Zapewniamy jasność i przejrzystość inwestycji poprzez raportowanie według międzynarodowych standardów, a także przeprowadzamy odbiory końcowe i nadzorujemy usuwanie usterek.

01Reprezentacja i ochrona interesów inwestora
02Kontrola jakości i terminowości robót
03Raportowanie
04Przygotowanie dokumentacji i formalności

Współpracując z Uni-Form

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Elastycznie dostosowujemy się do unikalnych potrzeb Inwestora. Realizujemy usługę wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jak również staramy się dostosowywach się do realiów projektu, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora.

Indywidualne Podejście do Każdego Projektu

Zgodność z Przepisami i Standardami

Działamy zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego, gwarantując pełną zgodność z normami i standardami, co przekłada się na bezpieczeństwo i jakość prac budowlanych. UNI-FORM jako wieloletnia marka na rynku wypracował własne standardy i procedury świadczenia usługi inspektora nadzoru, które wykraczają swym zakresem poza zakres opisany w prawie budowlanym a do ich przestrzegania i szkolenia kadry został utworzony dział kontroli jakości.

Zgodność z Przepisami i Standardami

Doświadczona Kadra Zawodowa

Eksperci Uni-Form pracują na różnych budowach, nadzorując różne typy obiektów dla wielu gałęzi przemysłu. Dzięki temu posiadają duże doświadczenie, wiedzę i kompetencje w obszarze nadzoru budowlanego.

Doświadczona Kadra Zawodowa

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Posiadamy rozszerzone ubezpieczenie prac Inspektorów Nadzoru wszystkich branż. Dzięki temu, w sytuacjach nieprzewidzianych, firmowe ubezpieczenie oferuje szerszy zakres ochrony i wyższą wartość niż standardowe polisy indywidualne.

Bezpieczeństwo i Ochrona Interesów Inwestora

Wydajność i ergonomia

Zmienisz, rozbudujesz lub zbudujesz zakład produkcyjny, który jest wydajny, ergonomiczny, elastyczny i innowacyjny.

Wydajność i ergonomia

Korzyści dla Inwestora

Ochrona Interesów Inwestora

Ochrona Interesów Inwestora

Nadzór Inwestorski to tarcza, która chroni Twoje inwestycje na etapie realizacji. Dzięki niemu możesz być pewien, że prace są zgodne z projektem, a wszelkie potencjalne problemy są zgłaszane i eliminowane na bieżąco. To nieocenione zabezpieczenie, które sprawia, że proces inwestycji staje się płynny i pozbawiony większości niespodzianek.

Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem

Inwestycje budowlane to bardzo złożony proces z wieloma zaangażowanymi podmiotami, których interesy nie zawsze są zbieżne z potrzebami inwestora. Nadzór Inwestorski działa jak przewodnik, który zna drogę i pomaga uniknąć pułapek. Działa proaktywnie, wykrywając i rozwiązując problemy i niezgodności w realizacji, które mogą prowadzić do opóźnień lub dodatkowych kosztów.

Kontrola Kosztów

Kontrola Kosztów

Nadzór Inwestorski to nie tylko audyt jakości ale i kontrola kosztów projektu. Specjaliści dbają o to, aby wydatki były zgodne z założonym budżetem, a wszelkie odchylenia były monitorowane i raportowane inwestorowi. To gwarancja, że Twoje pieniądze są inwestowane z rozwagą i precyzją.

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna

W świecie coraz bardziej skomplikowanych projektów, Nadzór Inwestorski to klucz do dodatkowej ekspertyzy technicznej. To wsparcie, które może okazać się nieocenione w branżach specjalistycznych, zapewniając solidne podstawy do podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo i Jakość

Bezpieczeństwo i Jakość

Nadzór Inwestorski nie tylko przestrzega ścisłych norm bezpieczeństwa, ale również sprawdza jakość wykonanych prac. To gwarancja, że Twój projekt spełnia najwyższe standardy jakościowe i jest zgodny z przepisami BHP. Inspektorzy weryfikują istniejące procedury BHP na budowie i stanowią przykład ich przestrzegania.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

tło
01Wysyłasz zgłoszenie
Wysyłasz zgłoszenie

Złóż zgłoszenie korzystając z formularza kontaktowego.

02Oddzwaniamy
Oddzwaniamy

W ciągu 24 godzin nasz specjalista skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły.

03Ustalamy termin
Ustalamy termin

Razem ustalimy dogodny termin dla bezpłatnej 30-minutowej konsultacji biznesowej.

04Otrzymujesz ofertę
Otrzymujesz ofertę

Na podstawie rozmowy przygotujemy spersonalizowaną ofertę lub plan działania dostosowany do Twoich potrzeb.

Realizacje

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Budynki produkcyjno-
magazynowe

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i realizacji zakładów produkcyjnych oraz obiektów magazynowych, zgodnych z zasadami industry 4.0, uwzględniających nowe technologie, procesy i wymagania.

Baltic Towers: Fabryka Wież MorskichCognor: Walcownia w Siemianowicach ŚląskichZF Automotive: Zakład produkcji pasów bezpieczeństwaHanyang Polska: Zakład produkcyjny w ŚwidnikuPanattoni: Zakład produkcyjny AGDBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczych
Baltic Towers: Fabryka Wież MorskichCognor: Walcownia w Siemianowicach ŚląskichZF Automotive: Zakład produkcji pasów bezpieczeństwaHanyang Polska: Zakład produkcyjny w ŚwidnikuPanattoni: Zakład produkcyjny AGDBakels Polska: Zakład produkcyjny surowców spożywczych
Najczęściej zadawane pytania
Na jakim terenie działamy?
Jakie doświadczenie macie doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego dla projektów podobnych do mojego?
Co wpływa na cenę usługi nadzoru inwestorskiego?
Czy możemy ustalić indywidualny zakres usługi?
Jakie dokumenty i raporty otrzymam jako inwestor podczas realizacji inwestycji?
Dowiedz się więcej
Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?11 czerwca 2024

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania prac budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Musi to być osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie budownictwa. Dodatkowo, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Więcej o inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przeczytaj wpis
Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany?11 czerwca 2024

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Jego obecność jest obligatoryjna przy realizacji skomplikowanych inwestycji budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Może być również nałożony przez organ wydający pozwolenie na budowę, jeśli uzna to za konieczne. Inspektor jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności […]

Przeczytaj wpis
Nadzór inwestorski a prawo budowlane11 czerwca 2024

Nadzór inwestorski a prawo budowlane

Nadzór inwestorski a prawo budowlane – nadzór inwestorski, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), polega na kontroli i weryfikacji realizacji inwestycji budowlanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor sprawdza zgodność prac z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, monitorując jakość materiałów i postęp prac. Nadzór inwestorski […]

Przeczytaj wpis
Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego11 czerwca 2024

Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego

Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego opierają się na kilku kryteriach. Przede wszystkim, uwzględnia się wielkość i skomplikowanie projektu. Kolejnym czynnikiem jest zakres obowiązków inspektora, który może obejmować różne częstotliwości kontroli oraz ilość raportów do przygotowania. Lokalizacja projektu również wpływa na koszty, ponieważ regionalne stawki rynkowe różnią się w zależności od popytu na usługi nadzoru. Aby dokładnie […]

Przeczytaj wpis
Jak oszacować wartość nadzoru inwestorskiego?11 czerwca 2024

Jak oszacować wartość nadzoru inwestorskiego?

Oszacowanie wartości nadzoru inwestorskiego zależy od wielkości i skomplikowania projektu, zakresu obowiązków inspektora oraz lokalnych stawek rynkowych. Im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym wyższa będzie wartość nadzoru. Szerszy zakres obowiązków, takich jak częstsze kontrole i więcej raportów, również zwiększa koszty. Regionalne różnice w popycie na usługi nadzoru budowlanego wpływają na ceny. Aby uzyskać dokładną […]

Przeczytaj wpis
Nadzór inwestorski kod zawodu11 czerwca 2024

Nadzór inwestorski kod zawodu

Nadzór inwestorski w Polsce ma kod zawodu zdefiniowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów (ISCO). Kod PKD dla nadzoru inwestorskiego mieści się w ramach działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwa technicznego, oznaczony jako PKD 71.12.Z. ISCO natomiast klasyfikuje go jako ISCO-08 2142 (które obejmuje inżynierów budownictwa pełniących […]

Przeczytaj wpis
Nadzór budowlany10 czerwca 2024

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany, to system administracji publicznej odpowiedzialny za kontrolę i egzekwowanie zgodności procesów budowlanych z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz projektami. Nadzór budowlany obejmuje inspekcje, kontrole placów budowy, odbiory techniczne i wydawanie decyzji administracyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość realizowanych inwestycji. Instytucje nadzoru budowlanego to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego […]

Przeczytaj wpis
Inspektor nadzoru budowlanego10 czerwca 2024

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego, to podmiot administracji publicznej odpowiedzialny za nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji procesów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego pracuje w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego. Jego zadania obejmują m.in. kontrolę zgodności prac budowlanych z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, nadzór nad jakością używanych materiałów, kontrolę przestrzegania terminów oraz odbiór poszczególnych etapów […]

Przeczytaj wpis
Nadzór inwestorski11 czerwca 2024

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski, to proces kontrolny wykonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji budowlanej z projektem, przepisami prawnymi oraz normami technicznymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego monitoruje jakość używanych materiałów, postęp prac oraz bezpieczeństwo na placu budowy, reprezentując interesy inwestora na miejscu budowy. Więcej informacji o nadzór inwestorski.

Przeczytaj wpis
Powiatowy nadzór budowlany05 czerwca 2024

Powiatowy nadzór budowlany

Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie pozwolenia budowlanego wynosi 65 dni.Jest to termin, w którym starostwo musi rozpatrzeć dokument i udzielić pisemnej odpowiedzi.

Przeczytaj wpis
Powiązane artykuły
Czym jest nadzór inwestorski? Kluczowe aspekty i znaczenie w budownictwie.
Czym jest nadzór inwestorski? Kluczowe aspekty i znaczenie w budownictwie.
06 czerwca 20246 min.

Czym jest nadzór inwestorski? Kluczowe aspekty i znaczenie w budownictwie.

Nadzór inwestorski to kluczowy element procesu budowlanego, który odgrywa decydującą rolę w zapewnieniu, że wszystkie prace są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi oraz projektem budowlanym. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się definicji, zakresowi działania, znaczeniu oraz podstawom prawnych nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej.Definicja i zakres działania nadzoru inwestorskiegoJak już pisaliśmy powyżej nadzór inwestorski jest […]

Przeczytaj wpis
Jakie obowiązki ma kierownik budowy i inspektor nadzoru i czy może to być jedna i ta sama osoba?
Jakie obowiązki ma kierownik budowy i inspektor nadzoru i czy może to być jedna i ta sama osoba?
06 czerwca 20245 min.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy i inspektor nadzoru i czy może to być jedna i ta sama osoba?

Budowa nowoczesnych obiektów budowlanych to skomplikowany proces, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów, przestrzegania licznych przepisów i dbałości o najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa. Kluczowe stanowiska w tym procesie to kierownik budowy i inspektor nadzoru. Choć te role są odrębne, to współpraca między nimi jest niezbędna dla pomyślnej realizacji projektu. Niestety, wiele osób myli te pojęcia, […]

Przeczytaj wpis
Minimalizacja ryzyk technicznych w procesie budowlanym – zobacz, jak to się robi!
Minimalizacja ryzyk technicznych w procesie budowlanym – zobacz, jak to się robi!
05 czerwca 20243 min.

Minimalizacja ryzyk technicznych w procesie budowlanym – zobacz, jak to się robi!

Budowa nowego obiektu to złożone wyzwanie inżynieryjne, w którym nieodzowne jest skuteczne zarządzanie ryzykiem. W szczególności ryzyko techniczne stanowi kluczowy element, który może znacząco wpłynąć na powodzenie całego przedsięwzięcia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość oraz terminowość realizacji projektu, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich metod minimalizacji ryzyka. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy sprawdzone strategie i praktyki, które pomagają zmniejszyć […]

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.