Droga ewakuacyjna to trasa wyznaczona do sprawnego opuszczenia budynku lub strefyzagrożonej w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa. Droga ewakuacyjnaskłada się z przejść, dojść i dróg komunikacji ogólnej, które mogą być poziomelub pionowe