Pracownia Architektoniczna

Nadzór autorski a inwestorski11 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Nadzór autorski a inwestorski

Nadzór autorski to kontrola wykonywana przez autora projektu architektoniczno-budowlanego, mająca na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz jego koncepcją estetyczną i funkcjonalną. Jest to jeden z elementów oferty pracowni architektonicznej Uni-Form.Nadzór inwestorski natomiast jest sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentuje inwestora i odpowiada za kontrolę zgodności robót budowlanych z umową, przepisami prawa […]

Przeczytaj wpis
Inżynier architekt11 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Inżynier architekt

Inżynier architekt, to specjalista odpowiedzialny za projektowanie budynków z uwzględnieniem zarówno estetyki, jak i funkcjonalności. Wykorzystuje wiedzę techniczną do tworzenia bezpiecznych i praktycznych rozwiązań budowlanych. Inżynier architekt współpracuje z inżynierami budownictwa przy realizacji projektów, zapewniając zgodność z przepisami prawa budowlanego oraz standardami technicznymi.

Przeczytaj wpis
Decyzje środowiskowe10 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Decyzje środowiskowe

Decyzja środowiskowa jest to decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa jest niezależna od innych uwarunkowań wynikających z powstawania nowego obiektu inwestycyjnego (pozwolenia wodno-prawne, gospodarka odpadami, przydział mediów itp.). Decyzja środowiskowa określa wymogi i uwarunkowania, jakie pojawić się mogą zarówno w fazie realizacji inwestycji, jak też w czasie jej eksploatacji.

Przeczytaj wpis
Mapa do celów projektowych10 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjno-kartograficzne sporządzane na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przeczytaj wpis
Nadzór autorski prawo budowlane05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Nadzór autorski prawo budowlane

Nadzór autorski w prawie budowlanym to obowiązek publicznoprawny projektanta, polegający na sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

Przeczytaj wpis
Hala namiotowa pozwolenia05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Hala namiotowa pozwolenia

Hale namiotowe o tymczasowym przeznaczeniu, które nie są na stałe powiązane z gruntem i które zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy, nie wymagają pozwolenia na budowę.

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.