Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Jego obecność jest obligatoryjna przy realizacji skomplikowanych inwestycji budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Może być również nałożony przez organ wydający pozwolenie na budowę, jeśli uzna to za konieczne. Inspektor jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności prac z projektem, przepisami oraz jakością wykonania. Więcej o nadzór inwestorski.