Nadzór inwestorski w Polsce ma kod zawodu zdefiniowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów (ISCO). Kod PKD dla nadzoru inwestorskiego mieści się w ramach działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwa technicznego, oznaczony jako PKD 71.12.Z. ISCO natomiast klasyfikuje go jako ISCO-08 2142 (które obejmuje inżynierów budownictwa pełniących funkcje doradcze i nadzorcze w zakresie projektów budowlanych) lub ISCO-0812, który odnosi się do “Construction supervisors”, czyli osób nadzorujących prace budowlane. Dokładniejszy wybór kodu zależy od specyfiki roli w danym projekcie budowlanym. W Polsce nadzór inwestorski jest bardziej precyzyjnie sklasyfikowany w ramach inżynierii budowlanej.