Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania prac budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Musi to być osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie budownictwa. Dodatkowo, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Więcej o inspektor nadzoru inwestorskiego.