W UNI-FORM wierzymy, że małe kroki prowadzą do wielkich zmian, a każdą zmianę warto zacząć od siebie. W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój zorganizowaliśmy akcję sadzenia roślin. To nie tylko estetyczne wzbogacenie naszego biura, ale również świadomy krok w kierunku poprawy jakości powietrza, zdrowia pracowników i ograniczenia naszego śladu węglowego.

Rośliny odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości powietrza, usuwając zanieczyszczenia takie jak dwutlenek węgla (CO2) i lotne związki organiczne (VOC). Filtrują one szkodliwe substancje, zwiększając wilgotność powietrza i tworząc zdrowsze środowisko pracy. Różne gatunki roślin mają unikalne właściwości filtracyjne, co czyni je idealnym wyborem do biur i miejsc publicznych. Oprócz CO2 i VOC, rośliny mogą usuwać również inne zanieczyszczenia, takie jak benzen, formaldehyd, trójchloroetylen, ksylen i toluen.

Wpływa to na poprawę zdrowia pracowników. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Hyogo w Awaji w Japonii wyraźnie wskazuje, że kontakt z roślinami i zielenią znacząco redukuje poziom stresu. Wprowadzenie roślin do biura przyczynia się do obniżenia poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Pracownicy czują się bardziej zrelaksowani, co bezpośrednio wpływa na ich zadowolenie z pracy i ogólną atmosferę w miejscu pracy. Dodatkowo, badania pokazują, że rośliny w biurze mogą zwiększyć produktywność pracowników nawet o 15% poprzez poprawę koncentracji i efektywności pracy oraz zmniejszenie absencji związanej z chorobami układu oddechowego (m.in. alergiami).

Uniwersytet Techniczny w Sydney dowodzi z kolei w swoich badaniach, że odpowiednie rośliny doniczkowe mogą obniżyć poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniach nawet o 5% – co w skali roku jest jednym ze znaczących sposobów na ograniczanie śladu węglowego.

Akcja sadzenia roślin była również doskonałą okazją do integracji naszego zespołu. Wspólne sadzenie roślin pozwoliło pracownikom lepiej się poznać i wzmocnić relacje, co pozytywnie wpłynęło na atmosferę w pracy. Takie inicjatywy mogą pomóc w budowaniu zespołowej współpracy, poprawie komunikacji i wzmacnianiu poczucia wspólnoty. Dodatkowo, zaangażowanie we wspólne cele zwiększa motywację i satysfakcję z pracy. Zachęcamy wszystkie firmy do wdrażania podobnych inicjatyw w swoich miejscach pracy.

“Akcja sadzenia roślin to jeden z przykładów, jak poprzez proste działania możemy wspólnie tworzyć lepsze miejsce pracy i dbać o środowisko. Cieszę się, że mogliśmy poprawić estetykę naszego biura, jednocześnie dbając o zdrowie i dobrostan naszych pracowników. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy zaangażowali się w inicjatywę.”– Wojciech Zdzieńkowski Prezes Grupy UNI-FORM.