Doradztwo Budowlane

Badania due diligence10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Badania due diligence

Badania due diligence w kontekście rynku budowlanego, często nazywane technical due diligence, to szczegółowa analiza techniczna nieruchomości, gruntu lub działki, którą planuje się nabyć lub na której planuje się realizację projektu budowlanego. Badania te mogą obejmować ocenę stanu gruntu, dostępności infrastruktury, potencjalnych zagrożeń środowiskowych, a także wszelkich kwestii prawnych związanych z nieruchomością. Celem tych badań jest […]

Przeczytaj wpis
Plan inwestycyjny10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny na rynku budowlanym to dokument, który szczegółowo opisuje cel, zakres, harmonogram, budżet i strategię realizacji projektu budowlanego. Plan ten może obejmować różne etapy procesu budowlanego, takie jak zakup działki, projektowanie, budowę, utrzymanie i ewentualną sprzedaż lub wynajem obiektu. Plan inwestycyjny jest niezbędny dla inwestorów, wykonawców, banków i innych stron zainteresowanych, aby zrozumieć cel […]

Przeczytaj wpis
Działka inwestycyjna 10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Działka inwestycyjna 

Działka inwestycyjna to grunt, który jest przeznaczony do celów inwestycyjnych. Tego typu działki są wydzielane w planach zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych inwestorów. Główną cechą działek inwestycyjnych jest to, że nie można ich przeznaczyć na zabudowę mieszkalną. Można za to przeznaczyć działkę inwestycyjną pod budynki przemysłowe lub magazynowe, obiekty handlowe, biura lub inne, typowo inwestycyjne rozwiązania. […]

Przeczytaj wpis
OPEX (Operating Expense)10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

OPEX (Operating Expense)

OPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do bieżących wydatków operacyjnych, które firma ponosi na codzienną działalność linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować koszty surowców, energii, utrzymania i naprawy sprzętu, wynagrodzeń dla pracowników, a także inne koszty związane z prowadzeniem linii produkcyjnej. OPEX jest wydatkiem bieżącym, który jest regularnie ponoszony w ramach normalnej działalności firmy.

Przeczytaj wpis
CAPEX (Capital Expenditure)10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

CAPEX (Capital Expenditure)

CAPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do dużych wydatków kapitałowych, które firma ponosi na budowę, rozbudowę lub modernizację linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować zakup nowych maszyn, sprzętu, budynków lub innych aktywów trwałych, które będą używane w produkcji. CAPEX jest często dużym wydatkiem początkowym, ale ma długoterminowe korzyści, ponieważ zwiększa zdolności produkcyjne firmy.

Przeczytaj wpis
Prawo budowlane 202410 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Prawo budowlane 2024

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z procesem budowlanym, w tym projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Określa ono zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Warto zauważyć, że w 2024 roku wprowadzono istotne zmiany w prawie budowlanym. Nowelizacje dotyczyły między innymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, […]

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.