Inwestor Zastępczy

Project Manager11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Project Manager

Project Manager w branży budowlanej, to osoba odpowiedzialna za zarządzanie inwestycją budowlaną od fazy planowania do wyboru generalnego wykonawcy. Koordynuje pracę zespołu projektowego, kontroluje budżet i harmonogram, a także zapewnia efektywną komunikację z interesariuszami. Kluczową rolę odgrywa w fazie projektowania oraz podczas przetargu na Generalnego Wykonawcę, przygotowując specyfikacje przetargowe i wybierając odpowiednich wykonawców.

Przeczytaj wpis
Inwestor Zastępczy a Inżynier Kontraktu11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Inwestor Zastępczy a Inżynier Kontraktu

Inwestor Zastępczy: Zespół doświadczonych menadżerów i inżynierów, który zarządza procesem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – od planowania i projektowania, przez przetargi, aż po realizację i odbiór końcowy. Inwestor zastępczy dba o zgodność projektu z wymaganiami prawnymi, wybiera wykonawców oraz kontroluje postęp prac, często również zarządza usuwaniem usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Więcej o […]

Przeczytaj wpis
Obowiązki inżyniera kontraktu11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Obowiązki inżyniera kontraktu

Obowiązki inżyniera kontraktu, to w dużym uproszczeniu zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami FIDIC, obejmujące nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, zarządzanie budżetem oraz rozwiązywanie sporów między inwestorem a wykonawcą. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność realizacji z umową oraz standardami technicznymi i prawnymi. Więcej informacji znajdziesz w artykule obowiązki inżyniera kontraktu.

Przeczytaj wpis
Inżynier kontraktu11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu, to profesjonalista odpowiedzialny za zarządzanie realizacją projektu budowlanego według standardów FIDIC. Jego zadania obejmują nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, oraz zarządzanie budżetem. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność działań z umową, rozwiązuje spory między stronami oraz dba o przestrzeganie międzynarodowych standardów technicznych i prawnych. Więcej informacji o inżynier kontraktu.

Przeczytaj wpis
Inwestor zastępczy zakres obowiązków11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Inwestor zastępczy zakres obowiązków

Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot, który ma szeroki zakres obowiązków. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że przejmuje obowiązki inwestora w procesie budowlanym. Jego zadania obejmują m.in. uzyskiwanie pozwoleń, organizowanie przetargów, nadzór nad realizacją robót, koordynację uczestników budowy oraz odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania. Więc o inwestor zastępczy zakres obowiązków.

Przeczytaj wpis
Inwestor zastępczy prawo budowlane11 czerwca 2024Inwestor Zastępczy

Inwestor zastępczy prawo budowlane

Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot działający w imieniu i na rzecz inwestora w zakresie realizacji inwestycji budowlanej. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor zastępczy przejmuje na siebie obowiązki inwestora, takie jak uzyskiwanie pozwoleń, nadzór nad wykonaniem prac, koordynację działań uczestników procesu budowlanego oraz odbiór końcowy robót. Inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie prace […]

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.