Hale namiotowe o tymczasowym przeznaczeniu, które nie są na stałe powiązane z gruntem i które zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy, nie wymagają pozwolenia na budowę.