To dział administracji budowlanej, który działa na poziomie powiatu poprzez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB). Powiatowy nadzór budowlany obejmuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.