Nadzór budowlany, to system administracji publicznej odpowiedzialny za kontrolę i egzekwowanie zgodności procesów budowlanych z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz projektami. Nadzór budowlany obejmuje inspekcje, kontrole placów budowy, odbiory techniczne i wydawanie decyzji administracyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość realizowanych inwestycji. Instytucje nadzoru budowlanego to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego (WINB) oraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (PINB).