Przetarg na generalnego wykonawcę, to formalny proces wyboru firmy budowlanej odpowiedzialnej za wykonanie inwestycji budowlanej. Przetarg jest organizowany przez Inwestora (lub Inwestora Zastępczego), który zaprasza potencjalnych wykonawców do składania ofert. Proces ten obejmuje ocenę zgłoszeń pod kątem kryteriów takich jak cena, termin realizacji, doświadczenie oraz jakość proponowanych rozwiązań. Celem przetargu jest wyłonienie najlepszego wykonawcy, który zrealizuje projekt zgodnie z wymaganiami inwestora i obowiązującymi przepisami.