Nadzór inwestorski a prawo budowlane – nadzór inwestorski, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), polega na kontroli i weryfikacji realizacji inwestycji budowlanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor sprawdza zgodność prac z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, monitorując jakość materiałów i postęp prac. Nadzór inwestorski ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu inwestycji oraz reprezentowanie interesów inwestora na placu budowy.