Nadzór inwestorski, to proces kontrolny wykonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji budowlanej z projektem, przepisami prawnymi oraz normami technicznymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego monitoruje jakość używanych materiałów, postęp prac oraz bezpieczeństwo na placu budowy, reprezentując interesy inwestora na miejscu budowy. Więcej informacji o nadzór inwestorski.