Inżynier architekt, to specjalista odpowiedzialny za projektowanie budynków z uwzględnieniem zarówno estetyki, jak i funkcjonalności. Wykorzystuje wiedzę techniczną do tworzenia bezpiecznych i praktycznych rozwiązań budowlanych. Inżynier architekt współpracuje z inżynierami budownictwa przy realizacji projektów, zapewniając zgodność z przepisami prawa budowlanego oraz standardami technicznymi.