Architekt adaptujący to osoba odpowiedzialna za wykonanie adaptacji gotowego projektu budowlanego. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do zgodności z zapisami występującymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też w wydanej decyzji o warunkach zabudowy.