Decyzja środowiskowa jest to decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa jest niezależna od innych uwarunkowań wynikających z powstawania nowego obiektu inwestycyjnego (pozwolenia wodno-prawne, gospodarka odpadami, przydział mediów itp.). Decyzja środowiskowa określa wymogi i uwarunkowania, jakie pojawić się mogą zarówno w fazie realizacji inwestycji, jak też w czasie jej eksploatacji.