Badania due diligence w kontekście rynku budowlanego, często nazywane technical due diligence, to szczegółowa analiza techniczna nieruchomości, gruntu lub działki, którą planuje się nabyć lub na której planuje się realizację projektu budowlanego. Badania te mogą obejmować ocenę stanu gruntu, dostępności infrastruktury, potencjalnych zagrożeń środowiskowych, a także wszelkich kwestii prawnych związanych z nieruchomością. Celem tych badań jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk i problemów, które mogą wpłynąć na wartość nieruchomości lub koszty realizacji projektu budowlanego.