Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjno-kartograficzne sporządzane na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.