Działka inwestycyjna to grunt, który jest przeznaczony do celów inwestycyjnych. Tego typu działki są wydzielane w planach zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych inwestorów. Główną cechą działek inwestycyjnych jest to, że nie można ich przeznaczyć na zabudowę mieszkalną. Można za to przeznaczyć działkę inwestycyjną pod budynki przemysłowe lub magazynowe, obiekty handlowe, biura lub inne, typowo inwestycyjne rozwiązania. Działki inwestycyjne dzielą się na dwie grupy: działki usługowe i działki przemysłowe.