OPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do bieżących wydatków operacyjnych, które firma ponosi na codzienną działalność linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować koszty surowców, energii, utrzymania i naprawy sprzętu, wynagrodzeń dla pracowników, a także inne koszty związane z prowadzeniem linii produkcyjnej. OPEX jest wydatkiem bieżącym, który jest regularnie ponoszony w ramach normalnej działalności firmy.