Plan inwestycyjny na rynku budowlanym to dokument, który szczegółowo opisuje cel, zakres, harmonogram, budżet i strategię realizacji projektu budowlanego. Plan ten może obejmować różne etapy procesu budowlanego, takie jak zakup działki, projektowanie, budowę, utrzymanie i ewentualną sprzedaż lub wynajem obiektu. Plan inwestycyjny jest niezbędny dla inwestorów, wykonawców, banków i innych stron zainteresowanych, aby zrozumieć cel inwestycji, oczekiwane koszty, potencjalne zyski i ryzyka związane z projektem.