CAPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do dużych wydatków kapitałowych, które firma ponosi na budowę, rozbudowę lub modernizację linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować zakup nowych maszyn, sprzętu, budynków lub innych aktywów trwałych, które będą używane w produkcji. CAPEX jest często dużym wydatkiem początkowym, ale ma długoterminowe korzyści, ponieważ zwiększa zdolności produkcyjne firmy.