FIDIC, czyli Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, to międzynarodowa organizacja inżynierów konsultantów, założona w 1913 roku, która tworzy standardowe warunki kontraktów budowlanych stosowane globalnie. Dokumenty FIDIC zawierają wzorce umów, które regulują różne aspekty projektów budowlanych, takie jak zarządzanie projektem, obowiązki stron, kontrola jakości, zarządzanie ryzykiem oraz procedury rozwiązywania sporów.

Kontrakty FIDIC zapewniają jednolite ramy prawne i organizacyjne, ułatwiając realizację złożonych projektów budowlanych. Pomagają one w zarządzaniu ryzykiem, klarownym określeniu obowiązków stron oraz skutecznym rozwiązywaniu sporów. Dzięki ustandaryzowanym warunkom, FIDIC promuje transparentność, efektywność i zrozumienie między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.