Obowiązki inżyniera kontraktu, to w dużym uproszczeniu zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami FIDIC, obejmujące nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, zarządzanie budżetem oraz rozwiązywanie sporów między inwestorem a wykonawcą. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność realizacji z umową oraz standardami technicznymi i prawnymi. Więcej informacji znajdziesz w artykule obowiązki inżyniera kontraktu.