Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Może to być zarówno działka zabudowana, jak i niezabudowana. W przypadku działki niezabudowanej, musi ona spełniać wymogi umożliwiające realizację obiektów budowlanych. Działka budowlana może stanowić wyodrębnioną z większego terenu część, albo składać się z mniejszych działek.