Inżynier kontraktu, to profesjonalista odpowiedzialny za zarządzanie realizacją projektu budowlanego według standardów FIDIC. Jego zadania obejmują nadzór nad harmonogramem, kontrolę jakości prac i materiałów, oraz zarządzanie budżetem. Inżynier kontraktu reprezentuje inwestora, zapewniając zgodność działań z umową, rozwiązuje spory między stronami oraz dba o przestrzeganie międzynarodowych standardów technicznych i prawnych. Więcej informacji o inżynier kontraktu.