Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot, który ma szeroki zakres obowiązków. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że przejmuje obowiązki inwestora w procesie budowlanym. Jego zadania obejmują m.in. uzyskiwanie pozwoleń, organizowanie przetargów, nadzór nad realizacją robót, koordynację uczestników budowy oraz odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania. Więc o inwestor zastępczy zakres obowiązków.