Przekazanie inwestycji do użytkowania, to formalny proces zakończenia budowy, w którym inwestor uzyskuje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Aby to osiągnąć, należy złożyć wniosek do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego, załączając wymagane dokumenty. Pozwolenie na użytkowanie potwierdza, że obiekt spełnia wszystkie wymogi prawne i techniczne, co pozwala na jego legalne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji tutaj.