Inwestor zastępczy, to osoba lub podmiot działający w imieniu i na rzecz inwestora w zakresie realizacji inwestycji budowlanej. Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor zastępczy przejmuje na siebie obowiązki inwestora, takie jak uzyskiwanie pozwoleń, nadzór nad wykonaniem prac, koordynację działań uczestników procesu budowlanego oraz odbiór końcowy robót. Inwestor zastępczy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie prace są prowadzone zgodnie z przepisami prawa, projektem budowlanym oraz umowami zawartymi z wykonawcami. Więcej o inwestor zastępczy.