Baza wiedzy

Nadzór inwestorski a prawo budowlane11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski a prawo budowlane

Nadzór inwestorski a prawo budowlane – nadzór inwestorski, zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), polega na kontroli i weryfikacji realizacji inwestycji budowlanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor sprawdza zgodność prac z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, monitorując jakość materiałów i postęp prac. Nadzór inwestorski […]

Przeczytaj wpis
Nadzór inwestorski11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski, to proces kontrolny wykonywany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji budowlanej z projektem, przepisami prawnymi oraz normami technicznymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego monitoruje jakość używanych materiałów, postęp prac oraz bezpieczeństwo na placu budowy, reprezentując interesy inwestora na miejscu budowy. Więcej informacji o nadzór inwestorski.

Przeczytaj wpis
Nadzór autorski a inwestorski11 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Nadzór autorski a inwestorski

Nadzór autorski to kontrola wykonywana przez autora projektu architektoniczno-budowlanego, mająca na celu zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz jego koncepcją estetyczną i funkcjonalną. Jest to jeden z elementów oferty pracowni architektonicznej Uni-Form.Nadzór inwestorski natomiast jest sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentuje inwestora i odpowiada za kontrolę zgodności robót budowlanych z umową, przepisami prawa […]

Przeczytaj wpis
Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania prac budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Musi to być osoba z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz doświadczeniem zawodowym w dziedzinie budownictwa. Dodatkowo, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Więcej o inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przeczytaj wpis
Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego

Zasady wyceny nadzoru inwestorskiego opierają się na kilku kryteriach. Przede wszystkim, uwzględnia się wielkość i skomplikowanie projektu. Kolejnym czynnikiem jest zakres obowiązków inspektora, który może obejmować różne częstotliwości kontroli oraz ilość raportów do przygotowania. Lokalizacja projektu również wpływa na koszty, ponieważ regionalne stawki rynkowe różnią się w zależności od popytu na usługi nadzoru. Aby dokładnie […]

Przeczytaj wpis
Jak oszacować wartość nadzoru inwestorskiego?11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Jak oszacować wartość nadzoru inwestorskiego?

Oszacowanie wartości nadzoru inwestorskiego zależy od wielkości i skomplikowania projektu, zakresu obowiązków inspektora oraz lokalnych stawek rynkowych. Im większa i bardziej skomplikowana inwestycja, tym wyższa będzie wartość nadzoru. Szerszy zakres obowiązków, takich jak częstsze kontrole i więcej raportów, również zwiększa koszty. Regionalne różnice w popycie na usługi nadzoru budowlanego wpływają na ceny. Aby uzyskać dokładną […]

Przeczytaj wpis
Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany?11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany zgodnie z art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). Jego obecność jest obligatoryjna przy realizacji skomplikowanych inwestycji budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Może być również nałożony przez organ wydający pozwolenie na budowę, jeśli uzna to za konieczne. Inspektor jest odpowiedzialny za kontrolę zgodności […]

Przeczytaj wpis
Nadzór inwestorski kod zawodu11 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski kod zawodu

Nadzór inwestorski w Polsce ma kod zawodu zdefiniowany w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz w Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów (ISCO). Kod PKD dla nadzoru inwestorskiego mieści się w ramach działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwa technicznego, oznaczony jako PKD 71.12.Z. ISCO natomiast klasyfikuje go jako ISCO-08 2142 (które obejmuje inżynierów budownictwa pełniących […]

Przeczytaj wpis
Inżynier architekt11 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Inżynier architekt

Inżynier architekt, to specjalista odpowiedzialny za projektowanie budynków z uwzględnieniem zarówno estetyki, jak i funkcjonalności. Wykorzystuje wiedzę techniczną do tworzenia bezpiecznych i praktycznych rozwiązań budowlanych. Inżynier architekt współpracuje z inżynierami budownictwa przy realizacji projektów, zapewniając zgodność z przepisami prawa budowlanego oraz standardami technicznymi.

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.