Baza wiedzy

Nadzór budowlany10 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Nadzór budowlany

Nadzór budowlany, to system administracji publicznej odpowiedzialny za kontrolę i egzekwowanie zgodności procesów budowlanych z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz projektami. Nadzór budowlany obejmuje inspekcje, kontrole placów budowy, odbiory techniczne i wydawanie decyzji administracyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość realizowanych inwestycji. Instytucje nadzoru budowlanego to Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego […]

Przeczytaj wpis
Inspektor nadzoru budowlanego10 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego, to podmiot administracji publicznej odpowiedzialny za nadzór i kontrolę nad prawidłowością realizacji procesów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego pracuje w powiatowych lub wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego. Jego zadania obejmują m.in. kontrolę zgodności prac budowlanych z projektem, przepisami prawa i normami technicznymi, nadzór nad jakością używanych materiałów, kontrolę przestrzegania terminów oraz odbiór poszczególnych etapów […]

Przeczytaj wpis
Decyzje środowiskowe10 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Decyzje środowiskowe

Decyzja środowiskowa jest to decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa jest niezależna od innych uwarunkowań wynikających z powstawania nowego obiektu inwestycyjnego (pozwolenia wodno-prawne, gospodarka odpadami, przydział mediów itp.). Decyzja środowiskowa określa wymogi i uwarunkowania, jakie pojawić się mogą zarówno w fazie realizacji inwestycji, jak też w czasie jej eksploatacji.

Przeczytaj wpis
Badania due diligence10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Badania due diligence

Badania due diligence w kontekście rynku budowlanego, często nazywane technical due diligence, to szczegółowa analiza techniczna nieruchomości, gruntu lub działki, którą planuje się nabyć lub na której planuje się realizację projektu budowlanego. Badania te mogą obejmować ocenę stanu gruntu, dostępności infrastruktury, potencjalnych zagrożeń środowiskowych, a także wszelkich kwestii prawnych związanych z nieruchomością. Celem tych badań jest […]

Przeczytaj wpis
Plan inwestycyjny10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Plan inwestycyjny

Plan inwestycyjny na rynku budowlanym to dokument, który szczegółowo opisuje cel, zakres, harmonogram, budżet i strategię realizacji projektu budowlanego. Plan ten może obejmować różne etapy procesu budowlanego, takie jak zakup działki, projektowanie, budowę, utrzymanie i ewentualną sprzedaż lub wynajem obiektu. Plan inwestycyjny jest niezbędny dla inwestorów, wykonawców, banków i innych stron zainteresowanych, aby zrozumieć cel […]

Przeczytaj wpis
Działka inwestycyjna 10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Działka inwestycyjna 

Działka inwestycyjna to grunt, który jest przeznaczony do celów inwestycyjnych. Tego typu działki są wydzielane w planach zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych inwestorów. Główną cechą działek inwestycyjnych jest to, że nie można ich przeznaczyć na zabudowę mieszkalną. Można za to przeznaczyć działkę inwestycyjną pod budynki przemysłowe lub magazynowe, obiekty handlowe, biura lub inne, typowo inwestycyjne rozwiązania. […]

Przeczytaj wpis
Mapa do celów projektowych10 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie geodezyjno-kartograficzne sporządzane na potrzeby wykonania projektu budowlanego niezbędnego do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Przeczytaj wpis
OPEX (Operating Expense)10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

OPEX (Operating Expense)

OPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do bieżących wydatków operacyjnych, które firma ponosi na codzienną działalność linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować koszty surowców, energii, utrzymania i naprawy sprzętu, wynagrodzeń dla pracowników, a także inne koszty związane z prowadzeniem linii produkcyjnej. OPEX jest wydatkiem bieżącym, który jest regularnie ponoszony w ramach normalnej działalności firmy.

Przeczytaj wpis
CAPEX (Capital Expenditure)10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

CAPEX (Capital Expenditure)

CAPEX w kontekście zakładu produkcyjnego, odnosi się do dużych wydatków kapitałowych, które firma ponosi na budowę, rozbudowę lub modernizację linii produkcyjnej. Te wydatki mogą obejmować zakup nowych maszyn, sprzętu, budynków lub innych aktywów trwałych, które będą używane w produkcji. CAPEX jest często dużym wydatkiem początkowym, ale ma długoterminowe korzyści, ponieważ zwiększa zdolności produkcyjne firmy.

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.