Baza wiedzy

Prawo budowlane 202410 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Prawo budowlane 2024

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z procesem budowlanym, w tym projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych. Określa ono zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Warto zauważyć, że w 2024 roku wprowadzono istotne zmiany w prawie budowlanym. Nowelizacje dotyczyły między innymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, […]

Przeczytaj wpis
Działka budowlana10 czerwca 2024Doradztwo Budowlane

Działka budowlana

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Może to być zarówno działka zabudowana, jak i niezabudowana. W przypadku działki niezabudowanej, musi ona spełniać wymogi umożliwiające realizację obiektów […]

Przeczytaj wpis
Nadzór autorski prawo budowlane05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Nadzór autorski prawo budowlane

Nadzór autorski w prawie budowlanym to obowiązek publicznoprawny projektanta, polegający na sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z projektem i uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych.

Przeczytaj wpis
Powiatowy nadzór budowlany05 czerwca 2024Nadzór Inwestorski

Powiatowy nadzór budowlany

Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie pozwolenia budowlanego wynosi 65 dni.Jest to termin, w którym starostwo musi rozpatrzeć dokument i udzielić pisemnej odpowiedzi.

Przeczytaj wpis
Hala namiotowa pozwolenia05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Hala namiotowa pozwolenia

Hala namiotowa to tymczasowa konstrukcja używana jako zadaszona przestrzeń do różnych celów, takich jak magazynowanie, wydarzenia czy produkcja. Zgodnie z polskim prawem budowlanym, budowa hali namiotowej może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w zależności od jej przeznaczenia, wielkości i okresu użytkowania.Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca […]

Przeczytaj wpis
Geodeta mapa do celów projektowych05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Geodeta mapa do celów projektowych

Geodeta zajmujący się mapą do celów projektowych to specjalista w dziedzinie geodezji, który sporządza szczegółowe opracowania geodezyjno-kartograficzne niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych jest kluczowym dokumentem wymaganym w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Opracowanie to obejmuje precyzyjne pomiary terenu, lokalizację istniejących obiektów budowlanych, sieci infrastruktury technicznej oraz granic działek. Mapa musi być […]

Przeczytaj wpis
Architekt budowlany05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Architekt budowlany

Architekt budowlany to specjalista zajmujący się projektowaniem budynków i innych obiektów budowlanych, uwzględniając zarówno aspekty estetyczne, jak i funkcjonalne oraz techniczne. Praca architekta budowlanego obejmuje tworzenie koncepcji projektowych, opracowywanie szczegółowych planów budowlanych, a także nadzór nad realizacją projektów, aby zapewnić zgodność z założeniami projektowymi oraz przepisami prawa budowlanego. Architekt budowlany współpracuje z inżynierami budownictwa, urbanistami, […]

Przeczytaj wpis
Architekt adaptujący05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Architekt adaptujący

Architekt adaptujący to specjalista odpowiedzialny za dostosowanie gotowego projektu budowlanego do konkretnych warunków lokalnych oraz wymogów prawnych. Jego praca polega na wprowadzeniu niezbędnych zmian w projekcie, takich jak uwzględnienie specyfiki działki, lokalnych warunków klimatycznych, przepisów prawa budowlanego oraz wymagań inwestora. Architekt adaptujący może również odpowiadać za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód od odpowiednich organów […]

Przeczytaj wpis
Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę05 czerwca 2024Pracownia Architektoniczna

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę

Ustawowy czas oczekiwania na odpowiedź w sprawie pozwolenia budowlanego wynosi 65 dni.Jest to termin, w którym starostwo musi rozpatrzeć dokument i udzielić pisemnej odpowiedzi.

Przeczytaj wpis

Porozmawiajmy o współpracy

i/lub
* - Pole wymagane

Wspieramy cele AGENDY 2030:


Grupę UNI-FORM tworzą trzy Spółki:

Uni-Form Północ(KRS 0000938242)
Uni-Form Południe(KRS 0000940174)
Uni-Form Projekty(KRS 0001054157)

Social Media

Rekrutacja

Działasz w branży
budowlanej? Prześlij CV.

rekrutacja@uni-form.pl

Biuro

UNI-FORM
Biurowe Centrum Biznesu
91-463 Łódź, Łagiewnicka
54/56 bud. C, 3p.

biuro@uni-form.pl+48 669 603 303

© 2024 UNI-FORM. All rights reserved.