Project Manager w branży budowlanej, to osoba odpowiedzialna za zarządzanie inwestycją budowlaną od fazy planowania do wyboru generalnego wykonawcy. Koordynuje pracę zespołu projektowego, kontroluje budżet i harmonogram, a także zapewnia efektywną komunikację z interesariuszami. Kluczową rolę odgrywa w fazie projektowania oraz podczas przetargu na Generalnego Wykonawcę, przygotowując specyfikacje przetargowe i wybierając odpowiednich wykonawców.