Inwestor Zastępczy: Zespół doświadczonych menadżerów i inżynierów, który zarządza procesem inwestycyjnym na wszystkich jego etapach – od planowania i projektowania, przez przetargi, aż po realizację i odbiór końcowy. Inwestor zastępczy dba o zgodność projektu z wymaganiami prawnymi, wybiera wykonawców oraz kontroluje postęp prac, często również zarządza usuwaniem usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Więcej o inwestorstwie zastępczym.

Inżynier Kontraktu: Specjalista odpowiedzialny za nadzór nad realizacją prac budowlanych. Jego główne zadania to monitorowanie postępów prac, kontrola jakości oraz zarządzanie budżetem projektu. Inżynier kontraktu rozwiązuje problemy techniczne na budowie, dba o zgodność z harmonogramem oraz zapewnia, że prace są wykonywane zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. Więcej o inżynier kontraktu.